FANDOM

Welcome to Sports Answers. What would you like to know?

sabulerong kabayo

mapangarat na bibe

balat sibuyas

anak pawis

halimbawa.

  1. sinapa ng balat sibuyas na player ang basketball
  2. pataeng kabayong itinira ang bola sa bowl
  3. anak pawis ang tinira sa bola
  4. tabbid ka pay